1

Temat: Aktualne przepisy dotyczące KLAS STRZELECKICH

ROZDZIAŁ VII. Klasy strzeleckie§44.


Klasa powszechna - dotyczy wszystkich startujących na zawodach w PZŁ, którzy nie osiągnęli w pełnym wieloboju myśliwskim 375/500 punktów.

Klasę mistrzowską zdobywa się na Mistrzostwach Polskiego Związku Łowieckiego  w Klasie Powszechnej, Krajowym Konkursie Kół Łowieckich oraz Finale Ligi Strzeleckiej ? obligatoryjnie, natomiast na innych zawodach szczebla centralnego, jeśli zawodnik zgłosi pisemnie przed rozpoczęciem zawodów chęć zdobycia klasy mistrzowskiej oraz pod warunkiem obecności przedstawiciela Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ, występującego jako obserwator lub sędzia, gdy uzna on oficjalnie prawidłowość przygotowania strzelnicy, organizację i przebieg zawodów.

Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na wyżej wymienionych zawodach wyniku 375/500 pkt lub lepszego. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo używać tytułu ?Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego?, noszenia odpowiedniej odznaki oraz posiadania wpisu w legitymacji PZŁ o zdobytym tytule. Strzelcy, którzy uzyskali klasę mistrzowską w danym roku mają prawo do końca tego roku strzelać w klasie powszechnej.

Najwyższe wyróżnienie strzeleckie w Polskim Związku Łowieckim dla posiadających klasę mistrzowską ? Wawrzyn Strzelecki - jest zdobywany według regulaminu Wawrzynu Strzeleckiego, z uwzględnieniem §59 pkt 2.
Klasy strzeleckie i tytuły uzyskane na podstawie uprzednio obowiązujących Prawideł pozostają w mocy.

2

Odp: Aktualne przepisy dotyczące KLAS STRZELECKICH

No to chyba czas zacząć zdobywać te wyróżnienia !!!

Darz Bór